>
222 210 237

Tyto estetické nedostatky se projevují většinou na nohou zejména u lidí, kteří většinu dne tráví vestoje nebo vsedě, u žen v těhotenství, atd.

Vážným spolupodílejícím se faktorem je i dědičnost a nadváha či obezita. Postupem času se může stav z ojedinělých drobných metliček zhoršit až k výrazným rozšířeným varikozním žilám. Pokud stav není včas řešen, může to vést k vážným zdravotním komplikacím. Křečové žíly jsou vlastně projevem přetlaku v žilním řečišti.

Náš postup při tomto problému má své zásadní kroky:

  1. Konzultace s cévním lékařem a cévní ultrazvukové vyšetření,
  2. vyšetření žilního systému žilní pletysmografií,
  3. stanovení základních problémů v žilním řečišti,
  4. dle závažnosti a specifikace problému navržení optimálního postupu řešení. I v tomto případě platí, že je vhodné metody kombinovat dle individuálního postupu stanoveného „na míru“ každému klientovi.
Duplexní ultrazvukové vyšetřování žilního systému

Je velice důležité pro stanovení stavu povrchových i hlubokých žil, k vyloučení jejich uzávěru a zjištění stavu jejich vzájemné komunikace.

Vyšetření rozhodně není bolestivé, není invazivní a trvá cca 20 minut.

Vyšetření žilní pletysmografií

Jde o ambulantní vyšetření, jehož cílem je posouzení žilního řečiště jako funkčního celku. Toto vyšetření lékaři lépe popíše závažnost žilní nedostatečnosti, a tedy i návrh dalšího optimálního postupu.

Nd: YAG laserové ošetření drobných cévek

Je vhodné pro uzavření drobných metliček, pavoučkových névů s průměrem cévky do 2 – 3 mm uložených hned na povrchu nebo v mírné hloubce kůže. Optimálním obdobím pro tento výkon je zima, kdy sluníčko neohrožuje oděvem kryté oblasti svými UV paprsky a nedojde tak v místě laserového ošetření k pigmentovým skvrnám. Jde o ambulantní ošetření, kdy hned po absolvování můžete pokračovat ve svém běžném životě. S veškerými dočasnými omezeními Vás lékař obeznámí během konzultace, při které je vhodné absolvovat i „laserový test.“ Cílem tohoto testu je zjistit reakci kůže a cévky na laserový paprsek pro optimalizaci nastavení stroje pro následné řádné ošetření. Podstatou laserového ošetření je absorbování světelného paprsku v krevním hemoglobinu rozšířené žilky. Zahřátím žilky na vysokou teplotu dochází k tzv. „slepení“ cévky. Slepenou cévku tělo po další měsíc „rozebere“ a odstraní.

Kontrola stavu je cca po 4 - 5 týdnech. Ošetření je možné opakovat dle potřeby.

Skleroterapie klasická nebo pěnová

Je vhodná pro žíly většího kalibru (3 – 6 mm). Samozřejmě až po ultrazvukovém vyšetření. Podstatou je aplikace tekutiny Aethoxysclerolu do žíly v místě žádaného uzávěru. Na látku reaguje céva zánětem a následným uzávěrem. V případě větších žil se používá sklerotizační pěna.

Výkon je ambulantní a hned po ošetření je zapotřebí navléknout kompresní punčochy a nosit je následujících 10 – 14 dní. Po ošetření je zapotřebí několik měsíců stav sledovat.

Ambulantní flebektomie, operace křečových žil radiofrekvenční sondou

U varixů většího kalibru, u komplikovanějších žilních nálezů nabízí dnešní medicína i další možnosti řešení. V případě ambulantní flebektomii jde o vyjmutí nefunkčního rozšířeného žilního varixu. V případě ošetření radiofrekvencí jde o aplikaci této energie uvnitř varixu s jeho následným uzávěrem. Uzavřít varikosně změněnou žílu lze i lokálně nitrožilně aplikovaným „lepidlem”.

Je několik metod ošetření a cílem je vybrat tu optimální pro individuální stav.

Kdo se o Vás při zákroku postará
Prohlédněte si náš tým zkušených lékařů.

Náš tým

Zaujal Vás zákrok nebo řešíte stejný problém?
Neváhejte se objednat na nezávaznou schůzku
Chci se objednat