VOLEJTE    222 210 237     info  AKTUÁLNĚ

Ať už přirozeně, nebo vlivem hormonálních poruch, nemocí či léků můžou růst chloupky tam, kde bychom si je nepřáli.

Nejčastější místa ošetření na těle jsou:

  • u dam: podpaží, nohy, třísla, předloktí,
  • u pánů: záda, hrudník, ramena.

Jak si s nežádoucími chloupky poradíme u nás?

A) DEPILACE, neboli dočasné odstranění chloupku jeho vytrhnutím

V tomto případě jde o rychlé zbavení se chloupků vytržením. Efekt je okamžitý, ale chloupek samo-zřejmě po čase opět vyroste. V některých případech  může dojít ke zeslabení chloupků, ale proříd-nutí není zcela běžné.

B) EPILACE, neboli cílená redukce, oslabení až zamezení růstu chloupku.

U této metody ošetření je zcela jedno, je-li chloupek světlý nebo tmavý. Ošetření je vhodné pro silnější chloupky. Nejčastěji toto ošetření využívají dámy pro odstranění ojedinělých silnějších svět-lých až bílých chloupků v okolí bradavek.

Na 1 chloupek postačuje 1 ošetření, termín opakování ošetření je závislý na rychlosti růstu ostatních okolních chloupků.

Chloupky lehce zabarvené a tmavší, tenké či silnější a na větší ploše lze pohodlně a rychle reduko-vat právě touto metodou. Jedná se o metodu působení záblesků intenzivního světla s absorbcí v melaninu chloupku. K tomuto ošetření doporučujeme konzultaci, ke které se dostavte ,prosím, s neoholenými chloupky – cílem konzultace je optimální nastavení přístroje k řádnému plánované-mu ošetření. K redukci růstu chloupků dochází postupně a je nutno absolvovat více ošetření.

Doporučený počet opakování: 6x – 8x. Interval mezi ošetřeními záleží na rychlosti růstu chloupků v dané oblasti, povětšinou 3 – 5 týdnů.

Jde o nejintenzivnější metodu epilace větších ploch dnešní estetické medicíny. Diodový laser ope-ruje s paprskem světla se specifickou délkou 810 nm. Poškození kůže je mizivé, naopak optimálně zasahuje do melaninu lehce zabarveného a tmavšího chloupku. K tomuto ošetření doporučujeme konzultaci, ke které se dostavte ,prosím, s neoholenými chloupky – cílem konzultace je optimální nastavení přístroje k řádnému plánovanému ošetření.

Doporučujeme opakované ošetření, povětšinou 3x – 6x, v intervalu ošetření 6 týdnů.

Při této metodě opět působí laserový paprsek určité vlnové délky, a to konkrétně 1064 nm. Toto ošetření je vhodné pro epilaci jednotlivých chloupků na menších plochách, zejména u tmavé až černé pleti.

Epilace uší- výsledek po 1 ošetření Diodovým laserem s odstupem 4 týdnů